Úvod

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala. (Matka Tereza)

História zariadenia

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková sa nachádza v pohorí Malých Karpát, v okrese Senica, vzdialený 6 km od obce Cerová. Od obývanej miestnej časti Cerová – Rozbehy ho delí 3 km cesta cez les. Miesto, kde sa toto zariadenie nachádza je typické svojou výnimočnosťou a jedinečnosťou, nakoľko je situované hlboko v horách, obklopené prírodou a tichom.

Prvé údaje sa datujú od roku 1913, kedy si dal majiteľ okolitých lesov inžinier Chrisler, na mieste súčasného zariadenia postaviť kaštieľ. V roku 1920 bol kaštieľ odkúpený Ministerstvom sociálnej starostlivosti a do kaštieľa boli umiestnení vojnoví invalidi z prvej svetovej vojny. V roku 1938 boli vojnoví invalidi premiestnení do Kovároviec a na Bojkovú boli umiestnené deti s mentálnym postihnutím, ktoré tu našli svoj domov až do roku 1941. V tomto roku začala Charita Bratislava s výstavbou novej budovy, ktorú zabezpečovala aj po finančnej stránke. Počas druhej svetovej vojny na jar v roku 1945 prišlo k bojom medzi nemeckou a sovietskou armádou. Pri jednom z týchto vojnových útokov prišlo k požiaru a zničeniu celého kaštieľa. Zachovala sa len novšia stavba, ktorá bola do roku 1948 využívaná ako sklad pre trnavskú nemocnicu. V roku 1948 bol na Bojkovej zriadený Dom dôchodcov s kapacitou 30 lôžok. V roku 1950 začínajú v domove pracovať prvé rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža. V roku 1959 sa na Bojkovej zriaďuje špecializovaný Ústav sociálnej starostlivosti pre dospelých s kapacitou 43 lôžok, zameraný na starostlivosť o dospelých ľudí s mentálnym postihnutím.

V roku 1998 prišlo k pretransformovaniu Ústavu sociálnej starostlivosti na Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková, ktorý prešiel v roku 2002 do zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Poslaním Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková je poskytovať starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím, ktorými sú telesné postihnutia, duševné poruchy a poruchy správania, alebo zmyslové postihnutia, alebo kombinácia týchto postihnutí.

 

Komfort nášho zariadenia

V DSS Bojková sa snažíme prijímateľom sociálnej služby poskytovať “druhý domov”. Vytvárame podmienky k ich spokojnosti a k tomu pridávame 24-hodinovú odbornú starostlivosť. Návštevy rodinných príslušníkov a priateľov sú v domove vítané a časovo neobmedzené. V zariadení pracujú a pôsobia aj rehoľné sestry Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža.


Prírodné prostredie, lokalita

Prostredie Malých Karpát vytvára atmosféru pre pokojný a nerušený život v prírodnom prostredí. Našich prijímateľov sociálnej služby nevyrušuje doprava, smog, hluk a ruch mesta. Môžu si užívať pokojné prechádzky po lese, oddych v našom parku a záhrade. Miestna časť obce Cerová – Rozbehy je vzdialená 3 kilometre od domova sociálnych služieb. V najbližšom okolí je obec Cerová, Jablonica a okresné mesto Senica.