Oznam

Dôležitý oznam

Z dôvodu zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID - 19 sa od 26.04.2021 uvoľňujú opatrenia týkajúce sa návštev v DSS Bojková. Viac informácií nájdete na (link na súbor)

Mgr. Marianna Škápiková
riaditeľka