Oznam

Dôležitý oznam

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie súvisiacej s ochorením COVID - 19 sú od 02.10.2020 až do odvolania zakázané návštevy v DSS Bojková.

Mgr. Marianna Škápiková
riaditeľka