Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Zobrazovanie stránok je definované v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Webové sídlo používa responzívny dizajn stránok, ktorý sa prispôsobuje šírke okna prehliadača a umožňuje korektné zobrazenie aj na mobilných zariadeniach s menšou obrazovkou.

Súvisiace odkazy o prístupnosti www.blindfriendly.sk www.informatizacia.sk