Správca obsahu

Správcom obsahu tohto webového sídla je Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková. Pripomienky k obsahu prosím posielajte na adresu bojkova@zupa-tt.sk .