Fakultatívne služby

Pre našich prijímateľ sociálnej služby zabezpečujeme:

  • Duchovné služby - vysluhovanie sviatostí, konanie bohoslužieb (svätých omší) – pondelok až piatok o 6.15 hod., sobota o 6.30 hod., nedeľa o 9.30 hod. v kaplnke svätého Jozefa priamo v zariadení,
  • Pedikérske služby – priamo v našom zariadení 1x za 6 týždňov,
  • Kadernícke služby – priamo v našom zariadení 1x za 6 týždňov,
  • Masáže, cvičenia, bazálna stimulácia - priamo v našom zariadení 1x za týždeň,
  • Nákupy pre prijímateľov sociálnej služby
  • Sprievod na odborné lekárske vyšetrenia