Technická podpora

Webové sídlo Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková je prevádzkované na redakčnom systéme Drupal, dodaný firmou SPTec.

Oznámenia o technických problémoch a pripomienky k fungovaniu a obsahu webu prosím posielajte na adresu bojkova@zupa-tt.sk