Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková

Rozbehy 74
906 33  Cerová

Telefónne číslo: 034/658 34 27
E-mailová adresa: bojkova@zupa-tt.sk

Mgr. Marianna Škápiková
Riaditeľka
Tel: 034/ 654 00 68
E - mail: skapikova.marianna@zupa-tt.sk

Amália Jedličková - zástupkyňa riaditeľky
Ekonómka (účtovníčka)
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: jedlickova.amalia@zupa-tt.sk

Mgr. Ľuboslava Horňáková
Manažérka kvality
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: nemcova.viera@zupa-tt.sk

Anna Suchanovská
Koordinátorka zdravotného úseku
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: anna.suchanovska@zupa-tt.sk

Mgr. Natália Horňáková
Sociálna pracovníčka
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: hornakova.natalia@zupa-tt.sk

Mgr. Lucia Onofrejová
Koordinátorka rozvoja pracovných zručností a sociálnej rehabilitácie
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: onofrejova.lucia@zupa-tt.sk

Mgr. Zuzana Slezáková
Mzdová účtovníčka (personalistka)
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: slezakova.zuzana@zupa-tt.sk

Bibiána Slobodová
Vedúca stravovacej prevádzky a skladového hospodárstva
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: slobodova.bibiana@zupa-tt.sk