Kontakt

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková

Rozbehy 74
906 33 Cerová

Telefónne číslo: 034/658 34 27
E-mailová adresa: bojkova@zupa-tt.sk

Mgr. Marianna Škápiková
Riaditeľka
Tel: 034/ 654 00 68
E - mail: skapikova.marianna@zupa-tt.sk

Amália Jedličková
Ekonómka (účtovníčka)
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: jedlickova.amalia@zupa-tt.sk

Cecília Dreveňáková
Mzdová účtovníčka (personalistka)
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: drevenakova.cecilia@zupa-tt.sk

Bc. Lucia Revická
Vedúca stravovacej prevádzky
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: revicka.lucia@zupa-tt.sk

Mgr. Elena Výbochová
Sociálna pracovníčka - zástupkyňa riaditeľky
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: vybochova.elena@zupa-tt.sk

Ing. Viera Nemcová
Manažérka kvality
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: nemcova.viera@zupa-tt.s

Anna Suchanovská
Koordinátorka zdravotného úseku - poverená vedením
Tel: 034/ 658 34 27
E - mail: anna.suchanovska@zupa-tt.sk

Bc. Kristínka Semelbauerová
Odborný administratívny asistent 
Tel: 034/ 654 00 69
E - mail: kristinka.semelbauerova@zupa-tt.sk