Služby

Vykonávame obslužné činnosti:

  1. Ubytovanie - je poskytované v hlavnej budove zariadenia v štyroch 8-lôžkových izbách a v samostatnom ubytovacom domčeku pre prijímateľov sociálnej služby v dvoch 2-lôžkových izbách,
  2. Stravovanie - sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby podľa stravných jednotiek. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. Pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.
  3. Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva.

 

Utvárame podmienky na:

  1. Úschovu cenných vecí,
  2. Záujmovú činnosť.