Základné sociálne poradenstvo

Základné sociálne poradenstvo je vykonávané sociálnou pracovníčkou zariadenia. Ide o posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.