Ošetrovateľská starostlivosť v zariadení

Poskytujeme 24 – hodinovú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia spĺňajúci podmienky na výkon zdravotníckeho povolania. Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti je vykonávané prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov.