Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych a pracovných schopností prijímateľa sociálnej služby a jeho začlenenie do spoločnosti.