Bojkovská opekačka

Dňa 19.09.2019 zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková pripravili tradičnú Bojkovskú opekačku spojenú so športovo-zábavnými hrami. Podporiť a povzbudiť športovcov prišli aj zástupcovia TTSK odboru sociálnej pomoci Mgr. Daniela Nagyová a Mgr. Ľudmila Bíliková. Pozvaní hostia z DSS a ZpS Senica, ZSS Zelený dom Skalica, DSS Plavecké Podhradie, DSS Rohov, DD a DSS Holíč si mohli vyskúšať svoju zdatnosť v šiestich športových disciplínach. Najlepší súťažiaci boli odmenení diplomami a balíčkami so sladkosťami. Po športových výkonoch si všetci pochutnali na guláši, špekáčikoch a slaninke. Tento slnečný deň končiaceho sa leta sme prežili v dobrej nálade, nakoľko športové hry nie sú len o pretekaní, ale aj o stretnutí so svojimi dobrými priateľmi.

Súťaženie klientov v "chytaní rybičiek"
Súťaženie v klientov v "hode gumákom"