"Dotkni sa s nami prírody, prameňa nášho zdravia a vnútorného pokoja"

Dňa 12.-13. júla sa v našom zariadení uskutočnil 1. ročník podujatia "Dotkni sa s nami prírody, prameňa nášho zdravia a vnútorného pokoja". Všetkým hosťom zo ❤️ ďakujeme, že prijali naše pozvanie a prežili s nami dva dni plné zážitkov. Naša vďaka patrí aj dobrovoľníkom, ktorí nám počas podujatia pomáhali.