Dotkni sa s nami prírody, prameňa nášho zdravia a vnútorného pokoja

V dňoch 3. - 4. júla 2024 sme zorganizovali 4. ročník spoločenskej akcie "Dotkni sa s nami prírody, prameňa nášho zdravia a vnútorného pokoja". Zúčastnili sa ho zástupcovia TTSK, členovia Rotary Club Trnava, zamestnanci a prijímatelia z deviatich župných zariadení sociálnych služieb TTSK. Naše poďakovanie patrí aj všetkým pozvaným hosťom, ktorí nám pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru uprostred malebnej prírody nášho zariadenia. Prijímatelia sociálnej služby sa zapojili do rôznych aktivít, ktoré sme pre nich pripravili počas dvoch dní. Poďakovanie patrí dobrovoľnému hasičskému zboru Plavecký Peter, Osuskej kapele a všetkým sponzorom a dobrovoľníkom.