"Dotkni sa s nami prírody, prameňa zdravia a vnútorného pokoja"

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková zorganizoval dňa 08.09.2021 nultý ročník akcie s názvom "Dotkni sa s nami prírody, prameňa zdravia a vnútorného pokoja". Pozvanie prijalo šesť zariadení sociálnych služieb, ktoré nám pomohli vytvoriť príjemnú atmosféru uprostred malebnej prírody nášho zariadenia. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, prezentujúcim a dobrovoľníkom.