Fašiangová zábava

Dňa 12.02.2020 v našom zariadení zavládla výborná nálada a skvelá atmosféra. V poobedňajších hodinách sa konala Fašiangová zábava, ktorú pre prijímateľov sociálnej služby pripravili zamestnanci zariadenia.

Náš klient v maske šaša
Spoločná fotografia masiek
Vedúca sestra s pracovnou terapeutkou v maskách