Fašiangová zábava

Na tradičnú fašiangovú zábavu v maskách sme sa opäť všetci tešili. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie pri hudbe a malom občerstvení.