História Bojkovej

Dnes 15.01.2021 sme si spoločne zaspomínali na históriu nášho zariadenia.