Jasličková pobožnosť

Ďakujeme deťom a ich rodičom z farnosti Cerová za Jasličkovú pobožnosť, ktorou nám spríjemnili deň.