JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ

Dňa 05.01.2024 sa v našom zariadení tradične konala Jasličková pobožnosť. Deti z farnosti Cerová svojím vystúpením prispeli k príjemnej vianočnej atmosfére.