Mikuláš

Aj tento rok do nášho zariadenia prišiel Mikuláš s anjelom a obdaroval všetkých prijímateľov sociálnej služby balíčkami plnými sladkostí.

Príchod Mikuláša s anjelom
Mikuláš obdaroval balíčkami aj zamestnancov
Rozdávanie balíčkov
Rozdávanie balíčkov prijímateľom sociálnej služby