Návšteva detí z farnosti Jablonica

27. júla nás všetkých potešila návšteva detí z detského denného tábora z farnosti Jablonica. Spoločne sme sa zúčastnili slávenia svätej omše a potom sa nám deti predstavili s krátkym programom, ktorý si pre nás pripravili.