Návšteva v Betánii Senec n. o. - dňa 30. mája 2023

Ďakujeme Betánii Senec n. o., že sme mali možnosť navštíviť ich zariadenie a vidieť ich klientov so zdravotným znevýhodnením pri práci v penzióne na brehu Slnečného jazera, kde zabezpečujú pobytovú službu pre širokú verejnosť.