Október - mesiac úcty k starším

Zúčastnili sme sa slávnostného posedenia v kultúrnom dome v Cerovej, ktoré bolo venované októbru - mesiacu úcty k starším.