Pešia turistika na zrúcaninu hradu Korlátko

Dňa 13.06.2019 sme zorganizovali pre našich prijímateľov sociálnej služby pešiu turistiku na zrúcaninu hradu Korlátko, odkiaľ sme prešli lesným chodníkom do obce Cerová. Tu nás čakal oddych a občerstvenie. Z turistiky si všetci odniesli milé spomienky a mohli sa pochváliť ešte stále dobrou fyzickou kondíciou.

Pohľad na zrúcaninu hradu
Výstup k zrúcanine hradu
Zostup turistov po lesnom chodníku do obce Cerová