Prvomájové posedenie s hosťami z farnosti Šaštín-Stráže

Dňa 1. mája 2019 zavítali do nášho zariadenia hostia z farnosti Šaštín Stráže. Kňazi Pavlíni z Baziliky Sedembolestnej Panny Márie spolu s rodinami farníkov s nami strávili príjemne prežitý deň spojený s grilovaním a športovými hrami.  

Opekanie s hosťami nášho zariadenia
Rozlúčka s farníkmi zo Šatína