Púť seniorov a chorých

Tento rok sme sa opäť zúčastnili púte seniorov a chorých k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.