Púť v Šaštíne

Dňa 16.09.2019 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili Púte pre seniorov a chorých v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Púť sa začala modlitbou posvätného ruženca. Svätú omšu celebroval Mons. Jozef Haľko, pomocný bratislavský biskup. Púť bola pre našich prijímateľov povzbudením a posilnením vo viere.

Skupinka pútnikov z nášho zariadenia pre začiatkom sv. omše
Prijímatelia sociálnej služby spoločne so zamestnancami pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie