Štedrý deň v našom zariadení

Pokojný a požehnaný Štedrý deň s nami v zariadení strávil vdp. Janko Kliment, za čo mu všetci zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby srdečne ďakujeme.

Vdp. Ján Kliment v kaplnke zariadenia
Modlitba pred štedrou večerou
Spoločná fotografia pred vianočným stromčekom
Štedrý deň na izbe s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby
Rozdávanie vianočných balíčkov prijímateľom
Rozdávanie vianočných balíčkov prijímateľom