Úprava hrobov na cintoríne v Rozbehoch

Aj miesto posledného odpočinku našich prijímateľov si zaslúži našu starostlivosť.