Výlet do Hlohovca

Dňa 3.10. 2019 sa prijímatelia sociálnej služby pre dospelých Bojková zúčastnili výletu za históriou do mesta Hlohovec. V meste sme si prezreli námestie, navštívili sme kostol svätého Michala, odkiaľ sme sa presunuli do cukrárne, kde sme si pomaškrtili na výborných koláčikoch, zákuskoch a káve. Po občerstvení sme  navštívili Vlastivedné múzeum. V múzeu nás privítali zamestnanci, previedli nás kaštieľom a pridali i pútavý výklad. Všetci sme si so záujmom prezreli múzejnú expozíciu, najviac  nás zaujali historické nábytky z 18 až 19 storočia i expozície ľudovej  keramiky. Taktiež sme si prezreli i ostatné expozície, ženský ľudový odev z roku 1983, expozíciu  archeológie  či prírodovednú expozíciu. Výstava sa nám veľmi páčila, domov sme sa  vrátili  spokojní  a obohatení o nové zážitky.

 

Spoločná fotka klientov pred kostolom
Spoločná fotka pred cukrárňou
Klienti pred cukrárňou na terase