Výlet - Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča v Sobotišti