Výlet na Korlátko

Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková si urobili dňa 18.08.2020 malý výlet k zrúcanine hradu Korlátko a rozhľadni na Rozbehoch, ktoré sa nachádzajú cca 4 km od zariadenia. Kto vládal, išiel pešo, kto nevládal, odviezol sa autom.  Peší turisti si do kroku aj zaspievali a dorazili na Rozbehy včas, aby sa mohli ukryť pred začínajúcim dažďom. Do zariadenia sa i napriek daždivému počasiu všetci vrátili v dobrej nálade.

Informačná turistická tabuľa
Posedenie na terase turistickej chaty na Rozbehoch