"Vymaľuj s nami Slovensko"

Milí naši priatelia.

Všetkým by sme Vám chceli srdečne poďakovať za Vašu podporu a hlasy, ktoré ste nám odovzdali v projekte "Vymaľuj s nami Slovensko".

S radosťou Vám oznamujeme, že v mesiaci apríl boli vyhlásení dvaja výhercovia - DSS Nádej Krupina n. o. a DSS Bojková. Z výhry, ktorú ste nám pomohli získať sa veľmi tešíme