Fotogaléria s aktivitami

Dňa 25.11.2019 sa v zariadení uskutočnila Katarínska zábava spojená so zábavnou súťažou „5 proti 5“.

Premietanie otázok zábavnej súťaže "5 proti 5"., Premietanie otázok zábavnej súťaže "5 proti 5"., Tanečná zábava

Dňa 7.11.2019 sme sa zúčastnili výstavy Gastra a kulinária na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Mali sme možnosť ochutnať rôzne pekárske, mäsové a mliečne výrobky.

,

Dňa 3.10. 2019 sa prijímatelia sociálnej služby pre dospelých Bojková zúčastnili výletu za históriou do mesta Hlohovec.

Spoločná fotka klientov pred kostolom, Spoločná fotka pred cukrárňou, Klienti pred cukrárňou na terase

Dňa 26.09.2019 do nášho zariadenia Domova sociálnych  služieb pre dospelých opäť zavítali profesionálni herci z divadla Portál z Prešova, ktorí nám svojim skvelým herec

Prijímatelia sociálnej služby pozorne sledujú divadelné predstavenie, Prijímatelia sociálnej služby pozorne sledujú divadelné predstavenie, Divadelníci hrajú rozprávku o Medovníkovej chalúpke

Dňa 19.09.2019 zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková prip

Súťaženie klientov v "chytaní rybičiek" , Súťaženie v klientov v "hode gumákom"

Dňa 16.09.2019 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili Púte pre seniorov a chorých v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Skupinka pútnikov z nášho zariadenia pre začiatkom sv. omše, Prijímatelia sociálnej služby spoločne so zamestnancami pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie

Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí zorganizoval už 5.

Pohľad na pláž v letovisku Porto Recanati , Posedenie s klientmi v kaviarni v Assisi

Dňa 13.06.2019 sme zorganizovali pre našich prijímateľov sociálnej služby pešiu turistiku na zrúcaninu hradu Korlátko, odkiaľ sme prešli lesným chodníkom do obce Cerová.

Pohľad na zrúcaninu hradu, Výstup k zrúcanine hradu, Zostup turistov po lesnom chodníku do obce Cerová

Prijímatelia sociálnych služieb sa dňa 3.

Prijímatelia sociálnych služieb sledujú vystúpenie žiakov, Vystúpenie mažoretiek, Divadelná scénka žiakov

Dňa 1. mája 2019 zavítali do nášho zariadenia hostia z farnosti Šaštín Stráže.

Opekanie s hosťami nášho zariadenia, Rozlúčka s farníkmi zo Šatína

Stránky