Fotogaléria s aktivitami

Volebný víkend v našom zariadení.

, , ,

Aj miesto posledného odpočinku našich prijímateľov si zaslúži našu starostlivosť.

, , ,

Zúčastnili sme sa slávnostného posedenia v kultúrnom dome v Cerovej, ktoré bolo venované októbru - mesiacu úcty k starším. 

, ,

Ďakujeme za pekné piatkové popoludnie detskému folklórnemu súboru Ragačinka z Hrušova, ktorý sa nám predstavil v rámci projektu "Autobus dobrej vôle". 

,

Tento rok sme sa opäť zúčastnili púte seniorov a chorých k Sedembolestnej Panne Márii v Šaštíne.

, ,

9. septembra sme sa zúčastnili predajno-prezentačných trhov chránených dielní, sociálnych podnikov a zariadení sociálnych služieb na nádvorí Starej Radnice v Bratislave.

Predajný stánok nášho zariadenia, Výrobky našich klientov, , Predajný stánok,

Dňa 26. augusta sa naši zamestnanci zúčastnili Festivalu holistického zdravia a Dňa otvorených dverí v CSS Galanta - Hody.

, , ,

Stránky