Fotogaléria s aktivitami

Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková zorganizoval dňa 08.09.2021 nultý ročník akcie s názvom "Dotkni sa s nami prírody, prameňa zdravia a vnútorného pokoja".

, , , , ,

Dňa 19.07.2021 dva dni pred 141. výročím narodenia Gen. PhDr. Milana Rastislava Štefánika, sme si urobili výlet na Bradlo. Zaujali nás prekrásne výhľady a užili sme si krásny slnečný deň.

, , , , , ,

Naši klienti nás dnes obdarovali vlastnoručne vyrobenými kvietkami.

, , , , ,

Na tradičnú fašiangovú zábavu v maskách sme sa opäť všetci tešili. Prežili sme spoločne príjemné popoludnie pri hudbe a malom občerstvení.

, , , , , , , ,

Dnes 15.01.2021 sme si spoločne zaspomínali na históriu nášho zariadenia.

, , ,

Opäť k nám zavítal Mikuláš s bohatou nádielkou :)

, , , ,

Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci Domova sociálnych služieb pre dospelých Bojková si urobili dňa 18.08.2020 malý výlet k zrúcanine hradu Korlátko a rozhľadni na Rozbehoch, ktoré sa nachád

Informačná turistická tabuľa, Posedenie na terase turistickej chaty na Rozbehoch

Dňa 12.02.2020 v našom zariadení zavládla výborná nálada a skvelá atmosféra.

Náš klient v maske šaša, Spoločná fotografia masiek, Vedúca sestra s pracovnou terapeutkou v maskách

Pokojný a požehnaný Štedrý deň s nami v zariadení strávil vdp. Janko Kliment, za čo mu všetci zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby srdečne ďakujeme.

Vdp. Ján Kliment v kaplnke zariadenia, Modlitba pred štedrou večerou, Spoločná fotografia pred vianočným stromčekom, Štedrý deň na izbe s imobilnými prijímateľmi sociálnej služby, Rozdávanie vianočných balíčkov prijímateľom, Rozdávanie vianočných balíčkov prijímateľom

Aj tento rok do nášho zariadenia prišiel Mikuláš s anjelom a obdaroval všetkých prijímateľov sociálnej služby balíčkami plnými sladkostí.

Príchod Mikuláša s anjelom, Mikuláš obdaroval balíčkami aj zamestnancov, Rozdávanie balíčkov, Rozdávanie balíčkov prijímateľom sociálnej služby

Stránky