Fotogaléria s aktivitami

Dňa 16.09.2019 sa naši prijímatelia sociálnej služby zúčastnili Púte pre seniorov a chorých v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne.

Skupinka pútnikov z nášho zariadenia pre začiatkom sv. omše, Prijímatelia sociálnej služby spoločne so zamestnancami pred Bazilikou Sedembolestnej Panny Márie

Trnavský samosprávny kraj, odbor sociálnych vecí zorganizoval už 5.

Pohľad na pláž v letovisku Porto Recanati , Posedenie s klientmi v kaviarni v Assisi

Dňa 13.06.2019 sme zorganizovali pre našich prijímateľov sociálnej služby pešiu turistiku na zrúcaninu hradu Korlátko, odkiaľ sme prešli lesným chodníkom do obce Cerová.

Pohľad na zrúcaninu hradu, Výstup k zrúcanine hradu, Zostup turistov po lesnom chodníku do obce Cerová

Prijímatelia sociálnych služieb sa dňa 3.

Prijímatelia sociálnych služieb sledujú vystúpenie žiakov, Vystúpenie mažoretiek, Divadelná scénka žiakov

Dňa 1. mája 2019 zavítali do nášho zariadenia hostia z farnosti Šaštín Stráže.

Opekanie s hosťami nášho zariadenia, Rozlúčka s farníkmi zo Šatína

Dňa 23. apríla 2019 si naši prijímatelia sociálnych služieb so záujmom prezreli v obradnej sieni Obecného úradu Cerová výstavu obrazov  domácej autorky pani Moniky Sabo.

Prehliadka výstavy obrazov, Prehliadka výstavy obrazov

Dňa 16. apríla 2019  sa zúčastnili  naši prijímatelia sociálnych služieb na Župných veľkonočných trhoch v Trnave, kde ponúkali na predaj svoje výrobky.

Výrobky prijímateľov sociálnych služieb

Na záver fašiangového obdobia sme pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravili spoločné posedenie pri hudbe, káve, čaji a keksíkoch, spojené so športovými disciplínami.

Klienti pri spoločenskej hre, Klienti a fašiangi

Stránky